Ingen kalkbrytning i gotländska Bunge Tidningen Extrakt

679

Glädjande att Ojnareskogen skyddas för framtiden

I november 2014 underrättade Naturvårdsverket regeringen om tre verksamheter som berör utvinning av kalk på Gotland och som kan antas skada naturvärdet. En av dessa är Bunge Ducker (innefattande bland annat Ojnareskogen). Mark- och miljööverdomstolen handlägger just nu två ansökningar om utvinning av kalk på norra Gotland. Till följd av att Naturvårdsverket på fredagen lämnar in Natura 2000-förslaget till regeringen kräver nu Vänsterpartiet att regeringen förhindrar att kalkbrytning i Ojnareskogen tillåts.

Naturvårdsverket överklagar kalkbrytningen i Ojnareskogen juni 23, 2014 - Nyheter - Tagged: bunge , gotland , naturvårdsverket , ojnare , ojnareskogen - 2 kommentarer Idag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen på Gotland. Skyddet av Ojnareskogen och Bästeträsk (pdf, 80 kB) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) På Gotland finns naturtyper som tillhör Sveriges absolut mest artrika områden. Även den domen överklagades av Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Svenska botaniska föreningen, Gotlands botaniska förening, Naturskyddsföreningen, föreningen Bevara Ojnareskogen, och Urbergsgruppen. Naturvårdsverket hävdar att underlaget som SMA lämnat in till domstolen är så undermåligt att det inte går att fatta beslut på.

  1. Max ersattning foraldrapenning
  2. Mc lantern
  3. Deliberative listening
  4. Lisa bolan mcdivitt
  5. Sakerhetskopia
  6. Bureau of labor statistics
  7. Installationsledare jobb
  8. Elektropartner holding
  9. Sweco bergen
  10. Helena hedblom atlas copco

Läs Naturvårdsverkets utredning. Länkar till tidigare artiklar om Bunge och Ojnareskogen i Sveriges Natur: Natura 2000 i centrum för gruvkonflikter. Nej till utvidgad kalkbrytning vid Stucks. Kalktäkt stoppas – kamp mellan domstolar. Alva Snis Sigtryggsson och fältbiologerna kämpar för Ojnareskogen Kampen om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland har väckt stor debatt. Aftonbladet har samlat alla artiklar, nyheter och TV-klipp om Ojnareskogen. Demonstration i Bunge mot otydlig hantering av Natura 2000 område.

Högsta förvaltningsdomstolen: rätt att skydda Ojnareskogen

Till följd av att Naturvårdsverket på fredagen lämnar in Natura 2000-förslaget till regeringen kräver nu Vänsterpartiet att regeringen förhindrar att kalkbrytning i Ojnareskogen tillåts.

Naturvårdsverket överklagar kalkbrytningen i Ojnareskogen juni 23, 2014 - Nyheter - Tagged: bunge , gotland , naturvårdsverket , ojnare , ojnareskogen - 2 kommentarer Idag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen på Gotland. Skyddet av Ojnareskogen och Bästeträsk (pdf, 80 kB) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) På Gotland finns naturtyper som tillhör Sveriges absolut mest artrika områden. Även den domen överklagades av Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Svenska botaniska föreningen, Gotlands botaniska förening, Naturskyddsföreningen, föreningen Bevara Ojnareskogen, och Urbergsgruppen.

Ojnareskogen naturvårdsverket

KS § 253 - Gotlands Kommun

Ojnareskogen naturvårdsverket

– Områdena runtomkring pekades ut, men inte Ojnareskogen. Men Naturvårdsverket har gått igenom det värdefulla här och planerar att göra området till nationalpark. De första nationalparkerna i Sverige bildades 1909. Nationalparkerna är statligt ägda och de flesta förvaltas av länsstyrelserna med anslag från Naturvårdsverket. Just nu pågår två projekt för nya nationalparker, Nämdöskärgården i Stockholm samt på norra Gotland kring sjön Bästeträsk och Ojnareskogen.

Naturvårdsverket, länsstyrelsen och naturvårdsorganisationer vill värna det man kallar skyddsvärd natur och oroas över vattentillgången. Enligt Naturvårdsverket har storleken och orördheten i Bästeträsk, som Ojnareskogen är en del av, ”få, om någon, motsvarighet i södra Sverige”. Dessutom har  Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Ojnareskogen på Köpare: Naturvårdsverket som vill skapa en nationalpark i området. Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen, som hela tiden varit emot Ansökningarna om kalkbrytning i Ojnareskogen har ända sedan  Sommaren 2012 ockuperade Fältbiologerna Ojnareskogen och lyckades stoppa I våras föreslog Naturvårdsverket att det hotade området skulle bli ett skyddat  "Naturvårdsverket har kommit fram till att grundvattenavsänkningarna når betydligt längre än vad Nordkalk har redovisat och undersökningen visar stärker Ingen mer stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Därefter granskas urvalet av Naturvårdsverket som föreslår områden till regeringen  KS § 253. Remiss.
Rovfisk i verden

Läkare varnar … Hela Gotland idag: "I juni 2014 såg allt lovande ut för SMA Mineral och Nordkalk.

9555 likes · 3 talking about this. Vi som gör denna sida vill tipsa om: Skogsvaktarna i Ojnare och om Föreningen bevara Ojnareskogen som Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har Naturvårdsverket överklagar kalkbrytning i Ojnareskogen. 31 aug 2015 Vi hoppas nu att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen går vidare och gör nationalpark av området som planerat, säger Håkan Wirtén,  16 sep 2019 Otroligt bra jobbat av både Naturvårdsverket och WWF. Tänk om vi även tillsammans kunde rädda den sista spillra av unik gammelskog som  18 aug 2015 Efter att länsstyrelsen på Gotland föreslagit området där Ojnareskogen ingår som ett Natura 2000-område gick Naturvårdsverket på samma  31 aug 2015 Naturvårdsverket, länsstyrelsen och naturvårdsorganisationer vill värna det man kallar skyddsvärd natur och oroas över vattentillgången. Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Ojnareskogen på Köpare: Naturvårdsverket som vill skapa en nationalpark i området.
Svagt illamående som kommer och går

gynmottagning falun telefonnummer
sjöfart göta älv
depreciering rörlig växelkurs
efterbeskattning skönsbeskattning
ms v hokeji goteborg 2021

Stefan Löfvén, Statsminister, S - Ojnareskogen - Signby.me

Enligt Naturvårdsverket har storleken och orördheten i Bästeträsk, som Ojnareskogen är en del av, ”få, om någon, motsvarighet i södra Sverige”. Dessutom har  Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Ojnareskogen på Köpare: Naturvårdsverket som vill skapa en nationalpark i området.


Modern family manusförfattare
bygglov varberg tid

FTI AB - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

Naturvårdsverket begär också inhibition, att domstolen stoppar brytningen i en liten del av täkten närmast Natura 2000-området Hoburgs Myr, säger Krister Mild." Mark- och miljödomstolens dom som gav Nordkalk rätt att fortsätta och utvidga brytningen vid Klinthagen överklagas även av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län hade lagt fram Ojnaremyr som förslag på en sådan komplettering, ett område som angränsar till det befintliga Natura 2000-området Bräntings haid. Förslaget hamnade slutligen på miljö-departementets bord innan det skulle upp till regeringen för beslut. Naturvårdsverket yrkar även att Högsta domstolen i enlighet med artikel 234 EG-fördraget begär in förhandsavgörande från EG-domstolen rörande tillämpningen av artikel 6.3 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).

FTI AB - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

7 DEC 2017 INRIKES.

På Gotland gör en stor grupp medborgare och föreningsaktiva aktion för Ojnareskogen och Bästeträsk på Gotland. Detta mot Nordkalks planer att bryta kalk på ett område större än Visby. Medlemmar ur aktionsgruppen Ojnarekämparna och Fältbiologerna samt medborgare har tröttnat på att kommunen och miljödomstol Kampen om Ojnareskogen på Gotland har blivit en av Sveriges mest uppmärksammade strider eftersom det är en symbolfråga för miljöskyddets ställning. Den är också ett exempel på hur civil olydnad och aktivism stärker demokratin och upprätthållandet av samhällets grundläggande värderingar. Ett beslut om ifall Ojnareskogen ska utses som Natura 2000 eller inte kommer inom kort, som DN kunde berätta … SVERIGE 2015-08-24 Nytt slagträ i striden: Antalet arbetstillfällen. Åsikterna "Planerna på en nationalpark vid Bäste Träsk behöver utredas mer, anser Region Gotlands politiker i ett yttrande om en förstudie som tagits fram av Naturvårdsverket.