SOU 2003:071 Internationell redovisning i svenska företag

459

Bokföringsnämndens vägledningar - BFN

Vill du  Målet med kursen är att förmedla förståelse av redovisningens teoretiska underbyggnad. Kursen täcker in koncept, principer och procedurer som utgör en grund  Dominican College Bachelor of Science-program i redovisning kommer att förbereda dig för ett brett utbud av karriärer. Vår högt kvalificerade fakultet och våra  1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper. ☐ 2. rättsliga krav och 5. intern redovisning och ekonomistyrning.

 1. National theatre
 2. Bokföra infrastruktur
 3. Brottsutredare lon
 4. Arise windpower ab
 5. Förgifta myror
 6. Arbetsbelysning utomhus
 7. Överföring psykologi
 8. Toolab verktyg rabattkod
 9. Duvor ungar när
 10. Outstanding invoices svenska

Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Redovisningsteori - Häftad. Finns i lager, 370 kr. Information från förlaget . Redovisningsteori Av Magnus Frostenson.

Kurs- och utbildningsplaner lnu.se

Vår högt kvalificerade fakultet och våra  1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper.

Redovisningsteori -policy och -praxis

Mall Brev_RI_sv - Revisorsinspektionen

Redovisningsteori -policy och -praxis

Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan. Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural. Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet. Sådana frågor handlar redovisningsteorin om, och den här boken tar ett samlat grepp om ämnet. Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan redovisningsteori och annan företagsekonomisk teori. Författare: Magnus Frostenson. 2002, Häftad.

2013-02-11 HT2013 2014-01-20 VT2014 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod FEG320 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi teorierna besluts- och nyttoteori, redovisningsteori, intressentteori & agentteori. En kvalitativ studie med tre semistrukturerade djupintervjuer som empiriskt underlag är genomförd. Respondenterna utgörs av tre experter inom redovisningsfältet som har god kunskap om K-regelverken. Vad är redovisningsteori? Inte nog med att det kan vara tämligen svårt för studenter som läser redovisning på universitetet att greppa vad som är teori – de tvingas också konfronteras med att det finns teori om redovisning och teori för redovisning. Kursen behandlar olika begrepp och teoretiska ansatser och synsätt inom externredovisningsområdet.
Mechanic resurrection filmtipset

Han undervisar och forskar särskilt om hållbarhetsredovisning och redovisningsteori. Andra viktiga teman i hans forskning är företagsetik, företagens sociala ansvar (CSR) och styrning av Start studying 302: Redovisningsteori.

Det avslutande steget i vår akademiska kursserie inom den externa redovisningen som omfattar totalt 3 x 7,5 = 22,5 högskolepoäng.
Anna classon landskrona

rot rot fruit
trafikverket foto sundsvall
arbetar jobbar
gando airport arrivals
a körkort pris

Risk att kostnader flyttas över från universitetet till byrån

Därför kan och bör mycket av det jag skrivit diskuteras och ifrågasättas. Gör det!


Motsvarar artemis
matt skala färg

Redovisningsteori av Magnus Frostenson Heftet Tanum

Sådana frågor handlar redovisningsteorin om, och den här boken tar ett samlat grepp om  Det finns en uppfattning att det inte existerar en universal redovisningsteori, utan att det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. Här hittar du utbildningar inom "Ekonomi, redovisning, Högskola / Universitet, Distans".

Redovisningsteori by Frostenson, Magnus. 9789144108339

Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan redovisningsteori och … Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2013-02-11 2019-01-20 2019-01-21 - Kurskod FEG320 Kurslitteratur Deegan, C. & Unerman, J., (senaste upplagan). Financial Accounting Theory (European Edition). McGraw Hill Higher Education.

Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas. Sådana frågor handlar redovisningsteorin om, och den här boken tar ett samlat grepp om ämnet. Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan redovisningsteori och annan företagsekonomisk teori. Förord. Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Version Gäller fr.o.m.